perang pasifik yang dilancarkan oleh jepang bertujuan untuk